Vivara är stolt företagsvän till Djurskyddet

Djurskyddet räddar djur

Vivara har alltid sett upp till Djurskyddet och det fantastiska arbete de gör för djuren. De ligger oss varmt om hjärtat och vi är stolta över att kunna stötta Djurskyddet genom att bli en av deras företagsvänner. Vi kan på det sättet vara med och göra skillnad för djuren.

Vad gör Djurskyddet

Djurskyddet opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. De arbetar genom representation i arbetsgrupper och kommittéer och är remissinstans åt departement och myndigheter. I deras lokala föreningars djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

De arbetar enbart med lagliga metoder och tar starkt avstånd från våld och trakasserier.

Hur arbetar Djurskyddet?

De är den enda svenska landsomfattande organisationen som utför både praktiskt djurskyddsarbete i form av omhändertaganden och omplaceringar och ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare djurskydd.

Djurskyddet skyddar djur

Genom att långsiktigt påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. Detta sker främst på förbundsnivå genom förbundsstyrelse och kansli, men även deras lokala föreningar har ett viktigt uppdrag i att påverka beslutsfattare och enskilda människor.

De påverkar genom lobbying, alltså direkt påverkan på politiker och andra beslutsfattare, och även genom att via media uppmärksamma aktuella djurskyddsfrågor och skapa opinion. De deltar också i olika myndigheters verksamhet genom arbetsgrupper och som remissinstans.

Genom deras värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar de med attitydpåverkan i förskolor och skolor.

Djurskyddet räddar djur

Genom att göra praktisk skillnad för övergivna djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet sköts av deras lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet.

För dem är det en självklarhet att inte acceptera att djur överges. Djur måste få högre status och högre krav ska ställas på djurägare. Ansvaret att ta hand om illa behandlade djur ska inte läggas på ideella krafter, men det tar tid att påverka och att få till stånd nya lagar och regler. Under tiden vägrar de att stillasittande se på när djur överges och far illa. Därför är de stolta över att kunna göra skillnad för djur, både på kort och på lång sikt.

Vilda djur

De menar att alla djur fyller en funktion i ekosystemet och värnar särskilt utrotningshotade djur. De kräver skonsamma jaktmetoder och att rovdjursangrepp förebyggs med stängsel och annat skydd istället för att djuren skjuts.

Sällskapsdjur

De vill att alla människor ska förstå vilket stort ansvar det innebär att bli djurägare, oavsett om det gäller en kanin eller en hund. Detta gör de genom att sprida kunskap om djurs behov. De arbetar särskilt hårt för att höja katters status och för att hindra människor från att överge dem.

Lantbruksdjur

De vill att djur som föds upp för att ge eller bli mat ska få leva ett gott liv och kunna utföra sina naturliga beteenden. De verkar för rätten till utevistelse för alla lantbruksdjur och för att smärtsamma ingrepp som obedövad kastrering, svanskupering och slakt utan bedövning ska vara förbjudet.

Bli medlem

Utan deras medlemmar skulle de inte existera. Fler medlemmar ger dem en ökad tyngd och större genomslagskraft i djurskyddsfrågor. Du kan välja att bli medlem i en av deras lokalföreningar eller direkt i Djurskyddet Sverige – oavsett vilket blir du också medlem i förbundet Djurskyddet Sverige. Årsavgiften för direktmedlemskap i Djurskyddet Sverige är 200 kronor (för studenter 100 kronor). Du som är under 30 år kan dessutom bli medlem gratis.

Klicka här för att bli medlem (öppnas i nytt fönster)

 

 

Källa: Djurskyddet