Nyttodjur i trädgården!

Nyttodjur i trädgården!

Livsbetingelserna för vilda djur är under förändring. Det försvårar inte bara för fåglar och insekter. Också andra av trädgårdens djur, som ekorrar och igelkottar får det svårare att hitta mat och boplatser. Men de är viktiga för jämvikten i naturen. Det är mångfalden av djur och växter som håller naturen i balans, levande och produktiv.

Ekorrar

Ekorrar

Ekorrar går inte i ide under vintern, men de är bara aktiva några få timmar om dagen. Resten av tiden vilar de eller sover i sitt bo. Tidigt på hösten börjar de att förbereda sig inför vintern. Under den här tiden äter de extra mycket för att bygga upp en fettreserv. Dessutom lägger de upp vinterförråd av mat. Maten gömmer de i marken, i hål i träden eller i barksprickor. Tack vare sitt goda luktsinne hittar de tillbaka till den i de allra flesta fall.

Fakta
Igelkottar

Igelkottar

Igelkotten fridlystes 1972 och klassades som nära hotad 2020. Ett mer storskaligt jordbruk, miljögifter i marken samt ökad trafik på landsvägar ledde till detta. Om du har en trädgård så finns det flera sätt att se till att igelkotten trivs. Igelkottar håller till i buskage i tätbevuxna trädgårdar och parker, men också gärna i häckar och oslagna eller vildvuxna kanter vid dammar. Om man en gång väl har sett en igelkott är det stora chanser att den dyker upp igen. Igelkottar tar nämligen ofta samma väg. På natten eller i skymningen ger de sig ut för att leta efter mat och de kan gå så mycket som fem kilometer under en enda natt.

Fakta
Insekter

Insekter

Har du lagt märke till att det inte längre fastnar så många insekter på bilrutorna? Det är ett tydligt tecken på en dramatisk förändring som pågår. En studie har visat att nära 80% av de flygande insekterna har försvunnit från centrala Europa under de senaste 30 åren. Det är dags att slå larm!

Fakta
Fladdermöss

Fladdermöss

Fladdermöss är de enda däggdjur som faktiskt kan flyga. Vingarna består av hudmembran mellan de långa fingrarna på deras händer. Medan de flyger sänder de ut ljud med så höga frekvenser att vi inte kan höra dem. Med hjälp av de återkastade ekona från dessa ljud kan fladdermössen orientera sig.

Fakta
Amfibier

Amfibier

Grodor och paddor hör till familjen amfibier och de lever både på land och i vatten. Mängder av dem dör helt i onödan varje år på våra vägar, när de faller ner i hål med branta väggar eller i bassänger eller helt enkelt för att de inte har någon lämplig miljö att vara i.

Fakta
Spindlar

Spindlar

Spindlar spelar en viktig roll i den ekologiska balansen och livsmedelskedjan. De är mycket användbara mot en mängd olika insekter, och varje spindel fångar hundratals av dem varje år! Dessutom är spindlar en godbit för fåglar, ödlor, små däggdjur och parasitiska getingar. Kort sagt, spindlar är en viktig del av livsmedelskedjan.

Fakta

Utvalda djurprodukter

Livekameror

Livekameror

Våra direktsända webbkameror har gett insyn dygnet runt vid mängder av matningsställen som lockar till sig massor av olika fåglar under hela året. Ta en titt på de här kamerorna för att få idéer till hur du kan bjuda in olika fåglar till din trädgård och bästa sättet att använda våra produkter. Kamerorna visar en mängd olika matningssystem och olika slag av kombinationer av mat och matare för att kunna anpassas till alla slags trädgårdar, till och med på mycket begränsade utrymmen som balkonger och små innergårdar.

Vad kommer du att se?