Djurfakta

Nyttodjur i trädgården

Livsbetingelserna för vilda djur är under förändring. Det försvårar inte bara för fåglar och insekter. Också andra av trädgårdens djur, som ekorrar och igelkottar får det svårare att hitta mat och boplatser. Men de är viktiga för jämvikten i naturen. Det är mångfalden av djur och växter som håller naturen i balans, levande och produktiv.

Vivara har studerat vad djuren i trädgården behöver och hur man kan hjälpa dem, tillsammans med flera olika naturskyddsorganisationer. Gemensamt har vi utvecklat produkter för dessa djur. Den som vill hjälpa djuren hittar en massa olika tips här.