Vivara/CJ Wildbird foods Ltd's Rikt-linjer för personuppgifter